Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

 

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 3/2020
Iepirkuma nosaukums Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2020.gada 1. jūlijs
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2020.gada 21.jūlijs plkst. 13.00
Stadija Izsludināts
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums 23.07.2020.
Izpildītājs SIA "HES1"
Līguma cena (bez PVN)

29 880,00 EUR

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

 

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 2/2020
Iepirkuma nosaukums Skataku lūkas
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2020.gada 11. jūnijs
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2020.gada 29.jūnijs plkst. 13.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums 29.06.2020.
Izpildītājs Bez rezultāta
Līguma cena (vez PVN)

-

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

 

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 1/2020
Iepirkuma nosaukums Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu savākšana, transportēšana un utilizēšana
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2020.gada 26.maijs
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2020.gada 15.jūnijs plkst. 16.00
Stadija Izbeigts
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS ( word file)
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums 25.06.2020. lēmums par izbeigšanu
Izpildītājs -
Līguma cena (vez PVN)

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 7/2019
Iepirkuma nosaukums Aku grodi un citi elementi kanalizācijas tīklu būvniecībai un remontdarbiem
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2019.gada 21.novembris
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2019.gada 19.decembris
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums 19.12.2019.
Izpildītājs SIA "MMJ Būve", Reģ.Nr. 40103807447
Līguma cena (vez PVN)

Aku grods ar pamatni KC-10, 1.gab. - 77,00; aku grods KC-10-5 - 32,50; aku grods KC -10-10 - 51,00; pārsedzes plātnes KCP-10-2 - 36,50; grodu pamati KCD-10-32,00; balsta gredzens KCO-0,5- 8,80; balsta gredzens KCO-1-11,00; balsta gredzens KCO-2- 16,30; dzelzbetona lūkas vāks DN60-10,50 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 6/2019
Iepirkuma nosaukums Betons un java inženierbūvju un tīklu būvniecībai un remontdarbiem
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2019.gada 21.novembris
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2019.gada 19.decembris
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums 19.12.2019.
Izpildītājs SIA "MMJ Būve", Reģ.Nr. 40103807447
Līguma cena (vez PVN)

Betons C25/30 (tai skaitā transporta izdevumi) -71,40 EUR (1m3)

Java C16/20 (tai skaitā transporta izdevumi) - 63,90 EUR (1m3)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 5/2019
Iepirkuma nosaukums Autotransporta tehniskā apkope un remonts
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2019.gada 14.novembris
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2019.gada 19.decembris
Stadija Pabeigts 
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums 19.12.2019.
Izpildītājs SIA "Erbauer Group", Reģ.Nr.55403039511
Līguma cena (vez PVN) Autoservisa vienas darba stundas cena: 20.00 EUR , atlaide rezerves daļām - 10%

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 3/2019
Iepirkuma nosaukums Aku grodi un citi elementi kanalizācijas tīklu būvniecībai un remontdarbiem
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2019.gada 31.oktobris
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2019.gada 20.novembris
Stadija Izsludināts atkārtoti
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums Netika iesniegts neviens piedāvājums
Izpildītājs  
Līguma cena (vez PVN)  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 2/2019
Iepirkuma nosaukums Betons un java inženierbūvju un tīklu būvniecībai un remontdarbiem
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2019.gada 31.oktobris
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2019.gada 20.novembris
Stadija Izsludināts atkārtoti
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums Netika iesniegts neviens piedāvājums
Izpildītājs  
Līguma cena (vez PVN)  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 1/2019
Iepirkuma nosaukums RENAULT Master vai OPEL Movano iegādei
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2019.gada 21.maijs
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2019.gada 7.jūnijs
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums 2019.gada 15.jūnijs
Izpildītājs SIA “Dace.LV”, Reģ. nr. 43603069754
Līguma cena (vez PVN) 12 640,00 euro (divpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit euro 00 centi)

 

Cenu aptauja Nr.JŪ-CA 2/2018 automašīnas  MERCEDES BENZ Atego piegāde un pārbūve asenizācijas vajadzībām

NOLIKUMS

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

 

Cenu aptauja Nr.JŪ-CA 1/2018 automašīnas  VW transporter T5 iegādei

NOLIKUMS

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

 

Cenu aptaujas Iepirkuma procedūra Nr.JŪ 1/2018 "Ūdensapgādes tīklu izbūve Aldaunas, Vēju, Sūnu, Kaļķu, Radžu ielās"

PAZIŅOJUS PAR REZULTĀTIEM

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Cenu aptaujas Iepirkuma procedūrā NOLIKUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PIELIKUMI:
1. pielikums Pieteikums dalībai - uz 2 lp.
2. pielikums Finanšu piedāvājums - uz 1 lp.
3. pielikums Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts - uz 1 lp.
4. pielikums Apakšuzņēmēja/personas, uz kuru Pretendents balstās, apliecinājums uz 1 lp.
5. pielikums Tehniskā specifikācija (būvprojekts) uz 5 lp.
6. pielikums Tehniskais piedāvājums: tāmes 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 uz 9 lp.
7. pielikums Iepirkuma līguma projekts uz 5 lp.

Būvprojekts Vispārīgie rādītāji
Ģenerālplāni   Aldaunas un Radžu ielas,   Kaļķu iela,   Radžu iela,   Radžu, Vēju un Sūnu ielas
Garenprofili   Aldaunas un Radžu ielas,   Kaļķu iela,   Radžu iela,   Sūnu iela

Ieteikt: