Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 7/2019
Iepirkuma nosaukums Aku grodi un citi elementi kanalizācijas tīklu būvniecībai un remontdarbiem
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2019.gada 21.novembris
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2019.gada 19.decembris
Stadija Izsludināts
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums  
Izpildītājs  
Līguma cena (vez PVN)  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 6/2019
Iepirkuma nosaukums Betons un java inženierbūvju un tīklu būvniecībai un remontdarbiem
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2019.gada 21.novembris
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2019.gada 19.decembris
Stadija Izsludināts
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums  
Izpildītājs  
Līguma cena (vez PVN)  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 5/2019
Iepirkuma nosaukums Autotransporta tehniskā apkope un remonts
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2019.gada 14.novembris
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2019.gada 19.decembris
Stadija Izsludināts 
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums  
Izpildītājs  
Līguma cena (vez PVN)  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 3/2019
Iepirkuma nosaukums Aku grodi un citi elementi kanalizācijas tīklu būvniecībai un remontdarbiem
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2019.gada 31.oktobris
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2019.gada 20.novembris
Stadija Izsludināts 
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums Netika iesniegts neviens piedāvājums
Izpildītājs  
Līguma cena (vez PVN)  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 2/2019
Iepirkuma nosaukums Betons un java inženierbūvju un tīklu būvniecībai un remontdarbiem
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2019.gada 31.oktobris
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2019.gada 20.novembris
Stadija Izsludināts
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums Netika iesniegts neviens piedāvājums
Izpildītājs  
Līguma cena (vez PVN)  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395

Identifikācijas Nr. Nr.JŪ-CA 1/2019
Iepirkuma nosaukums RENAULT Master vai OPEL Movano iegādei
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Paziņojuma datums 2019.gada 21.maijs
Pieteikuma pieteikums/iesniegšanas datums 2019.gada 7.jūnijs
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums 2019.gada 15.jūnijs
Izpildītājs SIA “Dace.LV”, Reģ. nr. 43603069754
Līguma cena (vez PVN) 12 640,00 euro (divpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit euro 00 centi)

 

Cenu aptauja Nr.JŪ-CA 2/2018 automašīnas  MERCEDES BENZ Atego piegāde un pārbūve asenizācijas vajadzībām

NOLIKUMS

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

 

Cenu aptauja Nr.JŪ-CA 1/2018 automašīnas  VW transporter T5 iegādei

NOLIKUMS

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

 

Cenu aptaujas Iepirkuma procedūra Nr.JŪ 1/2018 "Ūdensapgādes tīklu izbūve Aldaunas, Vēju, Sūnu, Kaļķu, Radžu ielās"

PAZIŅOJUS PAR REZULTĀTIEM

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Cenu aptaujas Iepirkuma procedūrā NOLIKUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PIELIKUMI:
1. pielikums Pieteikums dalībai - uz 2 lp.
2. pielikums Finanšu piedāvājums - uz 1 lp.
3. pielikums Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts - uz 1 lp.
4. pielikums Apakšuzņēmēja/personas, uz kuru Pretendents balstās, apliecinājums uz 1 lp.
5. pielikums Tehniskā specifikācija (būvprojekts) uz 5 lp.
6. pielikums Tehniskais piedāvājums: tāmes 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 uz 9 lp.
7. pielikums Iepirkuma līguma projekts uz 5 lp.

Būvprojekts Vispārīgie rādītāji
Ģenerālplāni   Aldaunas un Radžu ielas,   Kaļķu iela,   Radžu iela,   Radžu, Vēju un Sūnu ielas
Garenprofili   Aldaunas un Radžu ielas,   Kaļķu iela,   Radžu iela,   Sūnu iela

Ieteikt: