CURRICULUM VITAE
     
PERSONAS DATI    
Vārds / Uzvārds:            Artūrs Smagars
Mobilais tālrunis:         +371 256 12 112
e-pasts:                          arturs.smagars@jekabpilsudens.lv
    
DARBA PIEREDZE    
Laika periods:    2006 – 2013 (periodiski)
Ieņemamais amats:    Lietišķās programmatūras pasniedzējs
Darba vietas nosaukums un adrese:    SIA "Buts", Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV - 4401, Latvija
Nozare    Profesionālā tālākizglītība
    
Laika periods:    2009 – 2013
Ieņemamais amats:    Vides komisijas loceklis
Darba vietas nosaukums un adrese:    Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV - 4401, Latvija
Nozare:    Vides aizsardzība
    
Laika periods:    2014-2017
Ieņemamais amats:    Tirdzniecības Pārstāvis
Darba vietas nosaukums un adrese:    SIA ‘’Sanitex’’, Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
 LV-2111, Latvija
Nozare:    Tirdzniecība
    
Laika periods:    2017 – 2018
Ieņemamais amats:    Ūdenssaimniecības un siltumapgādes nodaļas vadītājs
Darba vietas nosaukums un adrese:    SIA “Gulbenes nami”, Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV - 4401, Latvija
Nozare:    Namu apsaimniekošana, ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde
    
Laika periods:    2018-2020
Ieņemamais amats:    Valdes loceklis
Darba vietas nosaukums un adrese:    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alba”, Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Latvija
Nozare:    Ūdensapgāde un kanalizācija
    
IZGLĪTĪBA
       
Izglītības iestādes nosaukums un veids:    RĒZEKNES AUGSTSKOLA, Vides inženieris
Laika periods:    01.09.2009 - 27.06.2013
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums:    Profesionālais bakalaura grāds vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija
    
Izglītības iestādes nosaukums un veids:    RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE, Informāciju tehnoloģijas
Laika periods:    01.09.2006 - 17.08.2009 
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums:    Akadēmiskā izziņa
    
Izglītības iestādes nosaukums un veids:    OGRES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA, Datorsistēmu tehniķis
Laika periods:    01.09.2002 - 31.05.2006
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums:    Diploms par vidējo profesionālo izglītību
    
Izglītības iestādes nosaukums un veids:    STĀĶU PAMATSKOLA, Pamatizglītība
Laika periods:    01.09.1993 - 31.05.2002
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums:    Diploms par pamatizglītību
    
PRASMES    
Dzimtā valoda:    Latviešu
Cita(s) valoda(s):    
                              Rakstīšana  Klausīšanās    Lasīšana    Dialogs    Monologs    
         Krievu:             C2                C1                      C1                  C1                   B2
         Angļu:              C1                C1                      B2                 B1                   B1
         Vācu:                A1                A1                       A1                  A1                   A1
    
Komunikācijas prasmes:
    •    Spēja strādāt komandā
    •    Labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi
    •    Labas saskarsmes prasmes, kas iegūtas, strādājot iepriekšējos amatos
    
Organizatoriskās / vadības prasmes:
    •    Vadības prasmes 
    •    Spēja organizēt un plānot
    
Datorprasmes:
    •    Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office lietojumprogrammām (Word, Excle, PowerPoint, Access, Outlook)
    •    Labs iemaņas darbā ar operētājsistēmām Windows,
    •    Labas iemaņas darbā ar grafiskā dizaina programmu CorelDraw
    •    Pieredze darbā ar datortīkliem
    •    Liela pieredze programmatūras instalācijā un uzturēšanā, kā arī datortehnikas remontēšanā
    
Transportlīdzekļa vadītāja apliecība:
A, B kategorija
A, D traktortehnikas vadītāja apliecība
    
PAPILDU INFORMĀCIJA 
Sertifikāti, apliecības    
•    “Microsoft IT Academy Program” sertifikāts “Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional”;
•    SIA “Zinību cietoksnis” apliecība “Vides aizsardzības oficiālās statistikas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība”;
•    SIA “Partneri un Pakalpojumi” apliecība “Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas un to procesos radušos atkritumu pārstrāde”;
•    SIA “JaunsLikums.lv” apliecinājums “Valdes locekļu tiesības, pienākumi un personiskā atbildība. Aizdevumi un reprezentācijas  izdevumi.”;
•    “Rīgas Tehniskā universitāte” atzīmju izraksts “Vides inženierzinātne”;
•    “Būvniecības valsts kontroles birojs” apliecinājums “Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāte, ieguvumi un priekšrocības”.

PILNVARU TERMIŅŠ
21.12.2020.-20.12.2025.

Ieteikt: