Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus pakalpojumu sniedzējam apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulators. Regulators pieņem SIA "Jēkabpils ūdens" sagatavoto tarifu aprēķinu, izvērtē tarifu aprēķinā iekļauto izmaksu pamatotību un apstiprina tarifus, ja nav saskatījis aprēķinos neatbilstību ar MK noteikumiem apstiprinātajai tarifu aprēķināšanas metodikai. Regulatora apstiprinātie tarifi ir vienoti visā Jēkabpils pilsētā. Tie nav diferencēti atkarībā no apdzīvotās vietas vai pakalpojumu lietotāju kategorijas.
Tarifs spēkā no 2015. gada 1. janvāra
2014. gada 4.novembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.281.

Pakalpojums Par 1 m3 EUR /bez PVN Par 1 m3 EUR /ar PVN (21%)
Ūdensapgāde  0.88  1.06 
Kanalizācijas novadīšana 1.24  1.50
Kopā   2.12  2.57 

Pakalpojumu lietotājs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) mājaslapā var saņemt informāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nozari: ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citviet Latvijā, pakalpojumu sniedzēju reģistru u.c. informāciju https://www.sprk.gov.lv/content/tarifi-12

Ieteikt: