Vispārīga informācija
     1997.gadā SIA "Jēkabpils ūdens" uzsāka apgūt  Eiropas Savienības struktūrfondus. Kopš tā laika uz 2019.gada 1.novembri realizēti trīs ūdenssaimniecības projekti un noslēgumā procesā ir 4.kārtas projekts: 

  • NEFCO dāvinājums (NEDF)  Phare LSIF projekts  „Programma 800+” (1997.-2004.gads)
  • „Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības II kārta" (29.10.2008.-21.10.2011.)
  • „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpilī, III kārta” (20.06.2012.-29.08.2014.)
  • "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4. kārta" (21.03.2017.-20.01.2022.)

Projektu ietvaros veiktie darbi:

  • izbūvēti un rekonstruēti ūdensvadi 26 km garumā
  • izbūvēti un rekonstruēti kanalizācijas tīkli 47 km garumā
  • rekonstruēta arī lielākā ūdensgūtne „Veseļi”, kas patlaban ar kvalitatīvu  dzeramo ūdeni nodrošina visu pilsētu
  • rekonstruēta Notekūdeņu attīrīšanas iekārta (NAI) Daugavsalā
  • no jauna izbūvētas 5 kanalizācijas sūkņu stacijas 

     Pateicoties īstenotajiem projektiem, SIA „Jēkabpils ūdens” droši var apgalvot, ka dzeramā ūdens un attīrīto notekūdeņu kvalitāte Jēkabpils pilsētā atbilst Latvijas standartiem un Eiropas Savienības Direktīvu prasībām.

Ieteikt: