Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”,
reģistrācijas Nr.45403000395
 

Identifikācijas Nr. JŪ 4/2019
Iepirkuma nosaukums Degvielas piegāde
Iepirkuma veids Zemsliekšņa iepirkums
Paziņojuma datums 2019.gada 11.novembris
Pieteikuma piedāvājums/Iesniegšanas termiņš 2019.gada 16.decembris
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija NOLIKUMS ar pielikumiem
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums 27.12.2019.
Izpildītājs A/S "VIADA Baltija", Reģ.Nr.40103867145
Līguma cena 113 254.00 EUR

Statuss: Noslēdzies
Paziņojums par rezultātiem
Papildu informācija Nr. 1
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU
Iepirkums Būvuzraudzības pakalpojumu ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvdarbiem Jēkabpilī, identifikācijas Nr.JŪ/2017-01
Izsludināts 20.04.2017.
Pieteikšanās termiņš 23.05.2017. līdz plkst.11.00
NOLIKUMS
Pielikumi:
1.pielikums Tehniskā specifikācija
Tehniskās specifikācijas pielikums (excel)
2.pielikums Iepirkuma līguma projekts
3.pielikums Veidnes
4.pielikums Finanšu piedāvājums
5.pielikums Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne
6.pielikums Tehniskā piedāvājuma sagatavošans vadlīnijas

Statuss: Noslēdzies
Paziņojums par rezultātiem
Papildu informācija Nr.1
Papildu informācija Nr.2
Precizēts nolikums
Ieinteresēto personu sanāksmes protokols
Paziņojums par ieinteresēto piegādātāju sanāksmi saskaņā ar iepirkuma procedūras „Ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Jēkabpilī” (identifikācijas Nr. JŪ/01/2016) nolikuma 5.punktu.
Pakalpojumu sniedzējs informē, ka 2017.gada 18.janvārī  plkst. 10:00 organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.  Ieinteresēto piegādātāju tikšanās Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, 2.stāvā, plkst.10:00.
Paziņojums par iepirkuma procedūru
"Ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Jēkabpilī" (identifikācijas Nr.JU/01/2016)
Pievienotie dokumenti:
Nolikums
Tehniskā specifikācija Vispārīgās prasības
Tehniskā specifikācija Īpašās prasības
Iepirkuma līguma projekts
Veidnes
Finanšu piedāvājums
Tāmes
Tehniskā aprīkojuma saraksts
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas
Būvprojekts minimālā sastāvā Titullapa, Būvprojekta situācijas plāns, Skaidrojums, Darba apjomi
 

Ieteikt: