SIA „Jēkabpils ūdens” laboratorijā 2019. gadā LATAK uzraudzības laikā tiek vērtētēta no standarta LVS EN ISO /IEC 17025:2005  uz standartu LVS EN ISO /IEC 17025:2017.

     Laboratorija turpina veikt dzeramā ūdens testēšanu saskaņā ar 14.11.2017.  MK noteikumiem Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība", notektūdens testēšanu saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" un 12.03.2002. MK Noteikumiem Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti".

Laboratorijas klientu pieņemšanas laiks: 

Pirmdiena: 8.30 - 17.30
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena: 8.30 - 16.30
- pārtraukums no pl.12.00 līdz 13.00
 

Kontakti: 
Laboratorijas vadītāja
Leokādija Beluse


+371 25594846
+371 29992249
veseli_lab@inbox.lv

SIA “Jēkabpils Ūdens” laboratorija: Daugavsalas iela 3, Jēkabpils

Ieteikt: