Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis, E-Pasts
Avārijas gadījumā

Dainis Raubiškis 
par ūdensvada tīkliem

Ainārs Joksts
par kanalizācijas tīkliem

+371 29102647

 

 


+371 29992108

Klientu apkalpošanas daļa:
Klientu apkalpošanas daļas vadītāja

Sanita Kregere

+371 25918440
sanita.kregere@jekabpilsudens.lv

Klientu apkalpošanas daļas speciālisti  

+371 65232340
+371 29286891
norekini@jekabpilsudens.lv


PIETEIKT ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU VAI HIDRODINAMISKO MAŠĪNU
 


Astra Biseniece


+371 29992375
astra.biseniece@jekabpilsudens.lv
Valdes loceklis Artūrs Smagars +371 25612112
arturs.smagars@jekabpilsudens.lv

Referente

Elīna Serkova

+371 25578934
elina.serkova@jekabpilsudens.lv

Tehniskais direktors/struktūrvienības Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana, piegāde un padeve vadītājs Dainis Raubiškis

+371 29102647
dainis.raubiskis@jekabpilsudens.lv

Struktūrvienības notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana vadītājs Ainārs Joksts

+371 29992108
ainars.joksts@jekabpilsudens.lv

Enerģētiķis Artūrs Glāznieks

+371 26802699
arturs.glaznieks@jekabpilsudens.lv

Juriste Diāna Ose

+371 25573414
jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv

Juriste/iepirkumu speciāliste Laura Dumbrovska +371 25578934
info@jekabpilsudens.lv
Komunālinženiere Lilija Berģe

+371 29992138
lilija.berge@jekabpilsudens.lv

Komunālinženieris Mārtiņš Caune- Zalāns +371 28815714
Galvenā grāmatvede Iveta Lapsa

+371 29113581
iveta.lapsa@jekabpilsudens.lv

Ekonomiste Aivija Vītola +371 20028830
Laboratorijas vadītāja (Daugavsalas iela 3, Jēkabpils) Leokādija Beluse

+371 25594846
+371 29992249
laboratorija@jekabpilsudens.lv
veseli_lab@inbox.lv

DARBA LAIKS
Pirmdiena: 8.00 - 18.00
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena: 8.00 - 17.00
Piektdiena: 8.00 - 16.00
- pārtraukums no pl.12.00 līdz 13.00

KASES DARBA LAIKS
Pirmdiena: 8.00 - 18.00
- pārtraukums no pl.12.00 līdz 13.00
CITĀS DIENĀS KASE SLĒGTA!

REKVIZĪTI
SIA “Jēkabpils ūdens”
Reģ. Nr: 45403000395
PVN maksātāja nr.: LV45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
A/S SEB banka, kods UNLALV2X
LV80UNLA0009 0005 0830 9
e-pasts: info@jekabpilsudens.lv
 

SIA “Jēkabpils Ūdens” birojs: Jaunā iela 60, Jēkabpils

SIA “Jēkabpils Ūdens” laboratorija: Daugavsalas iela 3, Jēkabpils