Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis, E-Pasts
Valdes loceklis

Mihails Aleksejevs

+371 29552051
mihails.aleksejevs@jekabpilsudens.lv
Referente Elīna Serkova +371 25578934
info@jekabpilsudens.lv
Klientu apkalpošanas daļa Sarmīte Cielava

+371 65232340
+371 29286891
sarmite.cielava@jekabpilsudens.lv

Tehniskais direktors/struktūrvienības Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana, piegāde un padeve vadītājs Dainis Raubiškis

+371 29102647
dainis.raubiskis@inbox.lv

Struktūrvienības notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vadītājs Ainārs Joksts

+371 29992108
ainars.joksts@inbox.lv

Enerģētiķis Artūrs Glāznieks

+371 26802699
artursglaznieks@inbox.lv

Juriste Diāna Ose

+371 25573414
jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv

Komunālinženiere Lilija Berģe

+371 29992138
lilija.berge@jekabpilsudens.lv

Grāmatvedība Iveta Lapsa

+371 20028830
+371 29113581
iveta.lapsa@jekabpilsudens.lv

Laboratorija (Daugavsalas iela 3, Jēkabpils) Leokādija Beluse

+371 25594846
+371 29992249
veseli_lab@inbox.lv

DARBA LAIKS
Pirmdiena: 8.00 - 18.00
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena: 8.00 - 17.00
Piektdiena: 8.00 - 16.00
- pārtraukums no pl.12.00 līdz 13.00

KASES DARBA LAIKS
Pirmdiena: 9.00 - 18.00
Otrdiena, ceturtdiena: 9.00 - 12.00
Trešdiena: 13.00-16.00
Piektdiena: 8.00-15.00
- pārtraukums no pl.12.00 līdz 13.00

REKVIZĪTI
SIA “Jēkabpils ūdens”
Reģ. Nr: 45403000395
PVN maksātāja nr.: LV45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201
A/S SEB banka, kods UNLALV2X
LV80UNLA0009 0005 0830 9
e-pasts: info@jekabpilsudens.lv
tālrunis: +371 25578934

SIA “Jēkabpils Ūdens” birojs: Jaunā iela 60, Jēkabpils

SIA “Jēkabpils Ūdens” laboratorija: Daugavsalas iela 3, Jēkabpils