Lai sāktu lietot centralizēto ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus ir jānoslēdz līgums ar SIA “Jēkabpils ūdens”.
Topošajiem klientiem ir jāierodas Klientu apkalpošanas daļā Jaunā iela 60, Jēkabpilī ar šādiem dokumentiem:
•    Fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments.
•    Juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, PVN maksātāja apliecība, rekvizīti.
•    Fiziskām un juridiskām personām – īpašuma apliecinošs dokuments (zemesgrāmatas apliecība, tiesas spriedums, mantojuma apliecība, pirkšanas un pārdošanas līgums, nomas līgums, īres līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību).
Pēc dokumentu iesniegšanas tiks sagatavots līgums.

Metodika par ūdenssaimniecības pakalpojumu sadales un maksājamās daļas aprēķināšanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Metodika pieejama ŠEIT

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM
Asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem ir iespējams noslēgt līgumu ar SIA "Jēkabpils ūdens" par sadzīves notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu Jēkabpils NAI. 
Līguma projekts pieejams ŠEIT

Ieteikt: