Lai sāktu lietot centralizēto ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus ir jānoslēdz līgums ar SIA “Jēkabpils ūdens”.
Topošajiem klientiem ir jāierodas Klientu apkalpošanas daļā Jaunā iela 60, Jēkabpilī ar šādiem dokumentiem:
•    Fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments.
•    Juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, PVN maksātāja apliecība, rekvizīti.
•    Fiziskām un juridiskām personām – īpašuma apliecinošs dokuments (zemesgrāmatas apliecība, tiesas spriedums, mantojuma apliecība, pirkšanas un pārdošanas līgums, nomas līgums, īres līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību).
Pēc dokumentu iesniegšanas tiks sagatavots līgums.
 

Ieteikt: