Aktualitātes

Paziņojumi 18.Augusts, 2022, 10:14 460x

26.septembrī uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu

SIA “Jēkabpils ūdens” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība, laika periodā no šī gada 26.septembra līdz 30.septembrim tiks veikta ūdensapgādes sistēmas hlorēšana. Lūgums vis..

Lasīt vairāk
Jaunumi 15.Augusts, 2022, 11:21 377x

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Jēkabpils ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 45403000395, juridiskā adrese – Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 2022.gada 11.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gad..

Lasīt vairāk
Jaunumi 16.Jūnijs, 2022, 15:20 769x

SIA "Jēkabpils ūdens" aicina piedalīties izsolē

SIA “Jēkabpils ūdens”, reģ. Nr. 45403000395, 2022.gada 19.jūlijā Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu: plkst. 9.00 - automašīnu Peugeot Boxer, Reģ. Nr. GF 9832; nosacītā cena 700,00 EUR, (t.sk. PVN), nodrošinājuma summa – 70,00 EUR, dalī..

Lasīt vairāk
Jaunumi 25.Maijs, 2022, 08:39 664x

Juridiskajiem klientiem jauna norēķinu un saziņas vietne

Turpinot pakalpojumu kvalitātes attīstību, SIA ‘’Jēkabpils ūdens” piedāvā saviem juridiskajiem klientiem saņemt rēķinus un nodot ūdens skaitītāju rādījumus elektroniski tiešsaistes vietnē Bill.me. Bill.me ir Latvijā izstrādāts finanšu vadības rīks, ko iedzīvotāji visos valsts reģionos jau vairākus g..

Lasīt vairāk
Paziņojumi 21.Aprīlis, 2022, 09:34 355x

23.maijā uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu

SIA “Jēkabpils ūdens” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība, laika periodā no šī gada 23.maija līdz 27.maijam tiks veikta ūdensapgādes sistēmas hlorēšana. Lūgums visiem patē..

Lasīt vairāk