Aktualitātes

Paziņojumi, Jaunumi 19.Februāris, 2020, 10:41 331x

Automašīnas PEUGEOT BOXER izsole

PAZIŅOJUMS par izsoli SIA “Jēkabpils ūdens” Reģ. Nr. 45403000395, 2020.gada 9.martā plkst. 14.00 Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - automašīnu Peugeot Boxer, Reģ. Nr. GF 9832; nosacītā cena 2800,00 EUR, (t.sk. PV..

Lasīt vairāk
Paziņojumi, Jaunumi 10.Janvāris, 2020, 10:42 590x

IZSOLE

PAZIŅOJUMS par izsoli 1. Izsolāmās mantas nosaukums un atrašanās adrese: nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5601 502 0235 Tvaika ielā 3A, Jēkabpils, sastāv no nedzīvojamās ēkas “Atdzelžošanas stacija”,  kopējā platība 201.7m2. 2. Ar izsoles noteikumiem var i..

Lasīt vairāk
Paziņojumi, Jaunumi 11.Decembris, 2019, 11:10 968x

Ūdens monitorings

Vai savā mājsaimniecībā lietotā ūdens sastāvā esi novērojis ko neparastu? Vai tas varbūt ir duļķains? Bet varbūt tam ir nogulsnes vai mainījusies garša? SIA “Jēkabpils ūdens” ne tikai rūpējas par kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi mūsu pilsētā, bet arī veic ūdens monitoringu privāt..

Lasīt vairāk
Paziņojumi, Jaunumi 20.Novembris, 2019, 14:22 8613x

Ūdens skaitītāja rādījumu paziņošana

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina savus klientus skaitītāja rādījumus nodot mājas lapā www.jekabpilsudens.lv, sadaļā Klientiem, apakšsadaļā Rādījumu paziņošana. Nododot skaitītāju rādījumu internetā, Jūs taupītu gan savu, gan mūsu laiku, kā arī uzlabotu savstarpējo komunikāciju...

Lasīt vairāk