Aktualitātes

Jaunumi 15.Aprīlis, 2020, 09:41 267x

25.maijā uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu

SIA “Jēkabpils ūdens” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība", laika periodā no šī gada 25.maija līdz 29.maijam tiks veikta ūdensapgādes sistēma..

Lasīt vairāk
Paziņojumi 30.Marts, 2020, 13:48 318x

No 01.04.2020. uz ārkārtas situācijas laiku tiek pārtraukta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa un uzstādīšana daudzdzīvokļu māju dzīvokļos

SIA “Jēkabpils ūdens” informē, ka no 01.04.2020. tiek pārtraukta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa un uzstādīšana daudzdzīvokļu māju dzīvokļos. Privātmājās šie darbi tiks turpināti. Informējam, ka patēriņa starpību sadale klientiem, kuru skaitītāju derīguma termiņš bei..

Lasīt vairāk
Jaunumi 24.Marts, 2020, 10:15 282x

Uz Zīlānu ielas izlijis ūdens, kas var sasalt

SIA "Jēkabpils ūdens" informē, ka šodien, 24. martā  Zīlānu ielas posmā no dzelzceļa virzienā uz Zīlāniem  notika ūdensvada avārija. Lai arī šobrīd ūdens padeve iedzīvotājiem tiek atjaunota, uz asfalta izlijis ūdens, kas pie zemākām gaisa temperatūrām var sasalt, un..

Lasīt vairāk
Paziņojumi, Jaunumi 21.Februāris, 2020, 10:44 419x

BRĪDINĀJUMS!

SIA "Jēkabpils ūdens" atvainojas saviem klientiem par aizkavēšanos un neprecizitātēm šī gada janvāra rēķinos, kas saistīti ar grozījumiem 09.12.2008. MK noteikumos Nr.1013 "Kārtība kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalp..

Lasīt vairāk
Paziņojumi, Jaunumi 19.Februāris, 2020, 11:00 332x

Automašīnas PEUGEOT PARTNER izsole

PAZIŅOJUMS par izsoli SIA “Jēkabpils ūdens” Reģ. Nr. 45403000395, 2020.gada 9.martā plkst. 15.00 Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - automašīnu Peugeot Partner, Reģ Nr. GC 8177, nosacītā cena 320,00 EUR (t.sk. PVN..

Lasīt vairāk