Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti Jēkabpils ūdens stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2022.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim. Stratēģija izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantam.

Ieteikt: