Ūdens skaitītāja rādījumu paziņošana

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina savus klientus skaitītāja rādījumus nodot mājas lapā www.jekabpilsudens.lv, sadaļā Klientiem, apakšsadaļā Rādījumu paziņošana.
Nododot skaitītāju rādījumu internetā, Jūs taupītu gan savu, gan mūsu laiku, kā arī uzlabotu savstarpējo komunikāciju. Tā kā rādījumus jāpaziņo katru mēnesi no 27. līdz 4. datumam, tad rādījumu paziņošanu internetā var veikt ārpus darba laika. Skaitītāja rādījumu saņemt sistēmā ir ērtāk uzņēmumam, jo nav jāpārraksta skaitītāja rādījums ar roku sistēmā. Lūdzam norādīt nevis izlietoto ūdens kubu daudzumu, bet konkrēto skaitītāja rādījumu, lai izvairītos no turpmākām neskaidrībām un starpībām.

Tāpat, rūpējoties par mūsu klientiem, uzņēmums aicina rakstiskā veidā paziņot mums par pagaidu prombūtnes laiku un ūdens patēriņa samazināšanos, lai netiktu aprēķināts vidējais patēriņš, ja skaitītāja rādījums nav nodots vairāk kā 3 mēnešus.