Ūdens monitorings

Vai savā mājsaimniecībā lietotā ūdens sastāvā esi novērojis ko neparastu? Vai tas varbūt ir duļķains? Bet varbūt tam ir nogulsnes vai mainījusies garša? SIA “Jēkabpils ūdens” ne tikai rūpējas par kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi mūsu pilsētā, bet arī veic ūdens monitoringu privātās ūdens ņemšanas vietās. Mūsu laboratorijā ir iespējama dažādas izcelsmes ūdeņu izpēte un pēc parauga mūsu speciālisti var ierasties arī pie klienta, tam ērtā laikā un vietā. 
Novembrī laboratorijā noritēja kārtējā akreditācija, atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025. Uzņēmuma vadībai tika izteikta pateicība par laboratorijas nodrošinājumu un augstu novērtēts tās profesionālais līmenis. Veikto analīžu rezultātu precizitāti garantē laboratorijas iekšējās kvalitātes kontroles sistēma, kvalificētie darbinieki un nepieciešamās iekārtas.
Mēs piedāvājam veikt sekojošus pakalpojumus: 

  • dzeramā ūdens, notekūdens, peldbaseinu un upju ūdeņu paraugu ņemšanu
  • dzeramā ūdens un peldbaseinu ūdens  ķīmisko un/vai mikrobioloģisko testēšanu, tai skaitā kārtējo monitoringu un kontroli pēc veiktās dezinfekcijas.
  • dzeramā ūdens analīzes ūdens mīkstināšanas filtru uzstādīšanai un nekaitīguma pārbaudei. 
  • notekūdens ķīmisko testēšanu, lai veiktu nepieciešamās analīzes dabas resursu nodokļa aprēķiniem un attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes kontroli.

Klientu ērtībai visa informācija par pakalpojumiem, to izcenojumu u.tml. ir pieejama mājaslapā www.jekabpilsudens.lv  sadaļā Klientiem, apakšsadaļā Laboratorija. Līguma noslēgšanas gadījumā tiek piemērotas atlaides.
Laipni gaidīti SIA “Jēkabpils ūdens” laboratorijā.