Turpinās darbs pie decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveides

Jēkabpils pilsētas dome 2019.gada 26.jūnijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.9 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”, kas tika izstrādāti un pieņemti pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.  Noteikumu ieviešana tiek deleģēta Jēkabpils pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Jēkabpils ūdens”.

Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu vienotas prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem, kā arī sakārtotu un veicinātu šādās sistēmās uzkrāto notekūdeņu tīrīšanas atkritumu regulāru izvešanu. Šovasar ir uzsākta to adrešu apzināšana, kurās iedzīvotāji nesaņem centralizētos pakalpojumus. Paldies tiem iedzīvotājiem, kas pēc mūsu iesnieguma (apliecinājuma) reģistrēties saņemšanas, atsaucīgi arī to aizpilda un iesniedz!

Jau vairākkārt uzņēmums ir uzrunājis Jēkabpils iedzīvotājus ar aicinājumu pieslēgties centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem to ielu iedzīvotājus, kur par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem tika  izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Vēlreiz atgādinam, ka projektu ietvaros pakalpojumi tiek nodrošināti tikai līdz nekustamā īpašuma robežai, privātīpašuma teritorijā pievadu izbūve jāveic īpašniekam vai valdītājam par saviem līdzekļiem. Par pieslēguma izbūves iespējām katrai konkrētajai adresei var jautāt uzņēmumā.

Turpinot darbu pie decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveides, SIA “Jēkabpils ūdens” aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgi pret vides piesārņojumu un būt atsaucīgiem reģistrēties decentralizētās kanalizācijas sistēmā vai apsvērt iespēju, ja tāda ir, pieslēgties centralizētā pakalpojuma saņemšanai. Tā kā esam konstatējuši arī nelegālos ūdenssaimniecības un kanalizācijas pieslēgumus, iedzīvotājiem lūgums brīvprātīgi pieteikties un bez soda sankcijām sakārtot līgumattiecības ar uzņēmumu. Brīdinām arī par to, ka izlases veidā veiksim tehnoloģiskās pārbaudes ar spiedienu centralizētajos kanalizācijas tīklos, kas var izraisīt notekūdeņu ieplūdi iekštelpās nelikumīgo pieslēgumu īpašniekiem, par ko uzņēmums brīdina un neuzņemas materiālo atbildību.