Ieviesta norēķinu sistēma ar karti

Sākot ar 1. aprīli par SIA “Jēkabpils ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem kapitālsbiedrības kasē, kas atrodas Jaunā ielā 60, var samaksāt arī ar norēķinu karti. Norēķinu sistēma ar karti ieviesta arī iedzīvotāja dzīves vietā, lai apmaksātu ūdens patēriņa skaitītāja maiņu uzreiz pēc pakalpojuma saņemšanas.