BRĪDINĀJUMS!

SIA "Jēkabpils ūdens" atvainojas saviem klientiem par aizkavēšanos un neprecizitātēm šī gada janvāra rēķinos, kas saistīti ar grozījumiem 09.12.2008. MK noteikumos Nr.1013 "Kārtība kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu".

Sakarā ar konstatētajām kļūdām norēķinu programmā, visi JANVĀRA rēķini tiks pārrēķināti un izsūtīti atkārtoti. Ja Jūsu rēķina summa apmaksai atšķiras no jau saņemtā rēķina summas, iepriekš saņemto lūgums uzskatīt par anulētu. Paldies par sapratni!