SIA “Jēkabpils ūdens” laboratorija veic ūdensparaugu ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu

SIA „Jēkabpils ūdens” laboratorija darbojas no 2002.gada kā akreditēta laboratorija  atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām un piedāvā veikt dažādu ūdens paraugu kvalitātes rādītāju noteikšanu.
Laboratorija ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem reglamentētā sfērā: notekūdeņu, virszemes ūdens un dzeramā ūdens paraugu ņemšana un ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana.  
Laboratorija piedāvā veikt dzeramā ūdens analīzes šādos gadījumos:
-    Kārtējais monitorings pārtikas uzņēmumiem;
-    Filtru uzstādīšana;
-    Nekaitīguma kontrole;
-    Pēc dezinfekcijas;
-    Notekūdens analīzes resursu nodoklim.
Lai nodotu paraugus laboratoriskiem izmeklējumiem, jāņem vērā norādījumi parauga ņemšanai. Piegādājamā parauga daudzums un trauka materiāls atkarīgs no ūdens paraugā nosakāmo kvalitātes rādītāju skaita un veida. Tāpēc aicinām pirms parauga nodošanas sazināties ar SIA “Jēkabpils ūdens” labortorijas speciāliestiem, kuri sniegs norādījumus parauga noņemšanai.
Dzeramā ūdens (ūdensvada, urbumu, aku), virszemes (upju, ezeru, strautu) un notekūdeņu paraugus laboratorija pieņem katru darba dienu. Laboratorijas klientu pieņemšanas laiks: pirmdiena: 8.30 - 17.30; otrdiena, trešdiena, ceturtdiena: 8.30 - 16.30. Pārtraukums no pl.12.00 līdz 13.00.
Jāņem vērā, ka ārkārtas situācijas laikā par paraugu pieņemšanu sazināties individuāli pa norādītajiem tālruņiem: 25594846, 29992249 vai e-pastu: veseli_lab@inbox.lv
Izcenojumus un papildus informāciju par laboratorijas sniegtajiem pakalpojumiem skatīt www.jekabpilsudens.lv sadaļā Klientiem- Pakalpojumi un Laboratorija.