SIA “Jēkabpils ūdens” līdz ārkārtas situācijas atcelšanai daudzdzīvokļu mājās nemainīs un neuzstādīs ūdens patēriņa skaitītājus

SIA “Jēkabpils ūdens” informē iedzīvotājus, ka līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas atcelšanai, kas šobrīd pagarināta līdz 2021. gada 6.aprīlim, nemainīs vai neuzstādīs jaunus ūdens patēriņa skaitītājus daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašumos, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un MK noteikumi Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”.
SIA “Jēkabpils ūdens” turpinās darbu ar ievadskaitītājiem privātmājās, iepriekš sazinoties ar klientiem un izvērtējot iespējamos riskus (ievadskaitītājs atrodas ēkas iekšpusē vai tml.).
SIA “Jēkabpils ūdens” no 2021.gada janvāra atsāk ūdens patēriņa starpības sadales piemērošanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.223 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.
Klientiem, kuriem ūdens patēriņa skaitītāju derīguma termiņš beidzies pirms ārkārtas situācijas noteikšanas vai ārkārtas situācijas laikā, aprēķinot katram dzīvokļa īpašumam maksājamo daļu par ūdenssaimniecības pakalpojumu, ņem vērā arī šo skaitītāju rādījumus. Atgādinām, ka ūdens patēriņa skaitītāja maiņa būs jāveic pēc ārkārtas stāvokļa beigām, trīs mēnešu laikā.
Skaidrojums par ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas pārcelšanu ārkārtējās situācijas laikā pieejams arī Ekonomikas ministrijas interneta vietnē: www.em.gov.lv/lv/jaunums/svarigi-par-udens-paterina-skaititaju-verificesanu-un-radijumu-nolasisanu-arkartejas-situacijas-laika
Lūdzam šajā laika periodā interesējošos jautājumus skaidrot attālināti – sazināties pa tālruni 65232340, 29286891, vai elektroniski, e-pasts: sarmite.cielava@jekabpilsudens, norekini@jekabpilsudens.lv.
Atgādinām, ka SIA “Jēkabpils ūdens” uz nenoteiktu laiku ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē.