Piedāvā nodot lietošanā notekūdeņu dūņas

SIA „Jēkabpils ūdens” notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskajā procesā rodas notekūdeņu dūņas, kuru kvalitāte atbilst Nr.1 klases notekūdeņu dūņu kvalitātes vidējiem rādītājiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 02. maija noteikumiem Nr. 362 „Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” dūņas, ņemot vērā to kvalitāti, ir iespējams izmantot vairākos veidos:

  • augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs;
  • mežsaimniecībā;
  • teritorijas apzaļumošanai;
  • degradēto platību rekultivācijai;
  • kompostēšanai;
  • biogāzes ražošanas procesā.

SIA “Jēkabpils ūdens” piedāvā nodot interesentiem dūņas lietošanā tam paredzētajiem nolūkiem, taču jāņem vērā, ka dūņu pieņēmējam jāspēj nodrošināt notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu saskaņā ar MK noteikumiem. Noteikumos par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli noteiktas prasības katram notekūdeņu dūņu izmantošanas veidam, tai skaitā prasības augsnes virsējā slāņa parauga testēšanai gadījumos, ja dūņas tiek izmantotas augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs.
SIA “Jēkabpils ūdens” aicina interesentus, iepriekš vienojoties par apmeklējumu, dūņas apskatīt Daugavsalas ielā 3, Jēkabpilī. Katrai dūņu partijai tiks nodrošināta dūņu kvalitātes apliecība.

Kontakti saziņai:

Ainārs Joksts

Struktūrvienības notekūdeņu savākšana,

attīrīšana un novadīšana vadītājs

m.t. 29992108

E-pasts: ainars.joksts@inbox.lv