Asenizācijas pakalpojumu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām var pieteikt

  • zvanot 29992375 vai 65232340
  • sūtot aizpildītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi dksjekabpils@gmail.com
  • iesniedzot rakstisku iesniegumu uzņēmuma Klientu apkalpošanas daļā
Nr. Asenizācijas pakalpojums Mērvienība Pakalpojums 
bez PVN ( EUR)

PVN 21%
(EUR)

Pakalpojums 
ar PVN ( EUR)
1. Jēkabpils pilsētas teritorijā
ar GAZ 3307, DS 5247 
Reiss 23,74 4,99 28,73
2. Ārpus Jēkabpils teritorijas
ar GAZ 3307, DS 5247 
Reiss 24,91 5,23 30,14
2.1. + autotransporta izmaksas (par 1 km) Km 0,66 0,14 0,80
 
3. Jēkabpils pilsētas teritorijā
ar Mercedes Benz, MB 5330*,**
Reiss 23,37 4,91 28,28
4. Ārpus Jēkabpils pilsētas teritorijas
ar Mercedes Benz, MB 5330*,**
Reiss 26,95 5,66 32,61
4.1. + autotransporta izmaksas (par 1 km) Km 0,90 0,19 1,09
5. Notekūdeņu un nosēdumu cena M3 7,01 1,47 8,48

* Koeficients 1,2 darbam ārpus darba laika darbdienās (no plkst.17:00 līdz 8:00)
** Koeficients 1,5 darbam ārpus darba laika sestdienās, svētdienās un svētku dienās

Pielikumi (1)

Ieteikt: