Ūdens patēriņa skaitītāju maiņa šobrīd netiek veikta

SIA "Jēkabpils ūdens" informē, ka saistībā ar Covid 19 ierobežojumiem, ūdens patēriņa skaitītāju maiņa līdz 6. aprīlim netiks veikta. Lūdzam sekot tālākai informācijai mājas lapā www.jekabpilsudens.lv

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA "Jēkabpils ūdens"  klientu apkalpošanas daļu:  

+371 65232340
+371 29286891
sarmite.cielava@jekabpilsudens.lv