Aizkavējas rēķinu sagatavošana par janvāri

Sakarā ar to, ka SIA "Jēkabpils ūdens" klientu apkalpošanas programmā veic pielāgošanu, lai aprēķini par pakalpojumu atbilstu grozījumiem 09.12.2008. MK noteikumos Nr.1013 "Kārtība kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu", aizkavējas rēķinu sagatavošana par janvāri.

Grozījumi paredz, ka tiek mainīta ūdens patēriņa aprēķināšanas un sadalīšanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.