Automašīnas izsole

SIA “Jēkabpils ūdens” Reģ. Nr. 45403000395, 2020.gada 26.jūnijā plkst. 10.30 Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - automašīnu Peugeot Boxer, Reģ. Nr. GF 9832; nosacītā cena 1500,00 EUR, (t.sk. PVN), nodrošinājuma summa  10% no nosacītās cenas – 150,00 EUR, dalības maksa - 20,00 Izsoles solis – 30,00 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  mājaslapā  (aktuāli) www.jekabpilsudens.lv.
Automašīnu apskate iepriekš sazinoties pa tālruni 29992108.
Izsoles nodrošinājuma summa, dalības maksa par izsoli iemaksājama līdz izsolei SIA “Jēkabpils ūdens” norēķinu kontā AS “SEB banka”, LV80 UNLA0009000508309 vai AS ”Swedbank”, LV79HABA0001402057075.
Pieteikšanās reģistrācijai pa elektronisko pastu: jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv vai Jaunā iela 60, Jēkabpilī, darba dienās no plkst.8.00-16.00 pie juristes D. Oses līdz izsolei.
IZSOLES NOTEIKUMI