SIA “Jēkabpils ūdens” šobrīd nenodrošina asenizācijas pakalpojumus, kā arī neveic ūdens atsūknēšanu privātmāju pagrabos

SIA “Jēkabpils ūdens” informē, ka, ņemot vērā paaugstināto ūdenslīmeni Daugavā kā rezultātā šobrīd applūst aizsargdambim piegulošās ielas, uzņēmuma tehnika un cilvēkresursi prioritāri novirzīti plūdu ierobežošanai kritiskajās vietās. Līdz ar to šobrīd SIA “Jēkabpils ūdens” nenodrošina asenizācijas pakalpojumus, kā arī neveic ūdens atsūknēšanu privātmāju pagrabos.