SIA “Jēkabpils ūdens” aicina Brodu iedzīvotājus slēgt pakalpojuma līgumus

SIA “Jēkabpils ūdens” no 2022.gada 1. janvāra sniegs ūdenssaimniecības pakalpojumus Ābeļu pagasta ciemā "Brodi", pamatojoties uz 28.10.2021. Jēkabpils novada domes lēmumu Nr.326 (Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ābeļu pagasta ciemā “Brodi”).
    Izmaiņas skars pakalpojumu lietotājus šādās adresēs: Ozolu iela 1, 2, 3, 6, 7, 8A, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, māja “Egles”, “Pīlādži”, “Rusiņi”, Aldaunes 14. Daudzdzīvokļu mājas Aldaunes 1, Aldaunes 1A, Aldaunes 2, Aldaunes 3, Aldaunes 5, Aldaunes 7, “Strauti, “Sili”, “Slokas”. Juridiskās personas: IU Maksima, IK Automeistars, Zemgaļi, Platpīra darbnīca, Brodors, SIA “Vija”, Ābeļu pagasta pārvalde.
SIA “Jēkabpils ūdens” informē, ka Ābeļu pagasta ciemam "Brodi" no 01.01.2022. tiks piemērots vienotais spēkā esošais tarifs: ūdensapgādes pakalpojumiem 0.88 EUR/ m3 bez PVN, kanalizācijas pakalpojumiem 1.24 EUR/m3 bez PVN. 
Skaitītāju rādījumu paziņošana par 2021.gada decembri un arī norēķināšanās par decembrī saņemtajiem pakalpojumiem būs ar Ābeļu pagasta pārvaldi. Savukārt no 2022.gada 1.janvāra ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi būs jāpaziņo SIA “Jēkabpils ūdens”.  
Visiem pakalpojuma lietotājiem (nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam) augstāk minētajās adresēs nepieciešams noslēgt sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu ar SIA “Jēkabpils ūdens”, līdzi ņemot dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību (zemesgrāmata vai cits dokuments, kas apliecina īpašuma tiesības) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai identifikācijas apliecību. 
Līgumus slēgšana ar SIA “Jēkabpils ūdens”  klātienē notiks:
•    2021. gada 13. decembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00 Ābeļu pagasta pārvaldes telpās (adrese: “Pagastmāja”, Brodi);
•     līdz 2022. gada 11. janvārim katru otrdienu SIA “Jēkabpils ūdens” telpās (adrese: Jaunā ielā 60, Jēkabpils) no plkst. 8.00 līdz 17.00 (ar pārtraukumu no pl. 12.00 līdz 13.00);
•     no 2022. gada 12. janvāra katru darba dienu SIA “Jēkabpils ūdens” telpās, Jaunā ielā 60, Jēkabpils.
•     Ja pakalpojuma saņēmējam ir elektroniskais paraksts, līgumu var slēgt attālināti, sazinoties ar klientu apkalpošanas daļu.
Klientu apkalpošanas daļa:
Tālruņi: 65232340 vai 29286891;
E-pasti: sarmite.cielava@jekabpilsudens.lv    rasma.tisevska@jekabpilsudens.lv
rita.kapaca@jekabpilsudens.lv

SIA “Jēkabpils ūdens” administrācija