Reģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmu!

SIA “Jēkabpils ūdens” atgādina, ka mājokļu īpašniekiem, kuri to vēl nav izdarījuši, jāveic mājokļa decentralizētās kanalizācijas sistēmu (krājtvertņu vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu) pirmreizējā reģistrācija. Šāda norma ir nepieciešama, lai nerastos gruntsūdeņu piesārņojums, kas var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību, nodrošinot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 
Reģistrāciju ir jāveic tiem, kuru kanalizācijas sistēma nav pievienota Jēkabpils pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai un īpašumā atrodas kāds no decentralizētās kanalizācijas veidiem: notekūdeņu krājtvertnes jeb nosēdakas, septiķi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Pirmreizējā reģistrācija ir jāveic pēc iespējas ātrāk. Pieteikumu var iesniegt klientu apkalpošanas daļā, Jaunā ielā 60, atsūtīt pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi dksjekabpils@gmail.com. DKS reģistrācijas iesniegums (apliecinājums) ir pieejams arī mūsu mājas lapā www.jekabpilsudens.lv sadaļā Pakalpojumi, Citi pakalpojumi.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām īpašumā esošajai DKS ir jābūt hermētiskai un tā jāiztukšo regulāri, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē. Līdz 2021.gada 31. decembrim šī prasība DKS īpašniekiem jānodrošina par saviem līdzekļiem.
Paldies tiem iedzīvotājiem, kas pēc mūsu DKS reģistrācijas iesnieguma (apliecinājuma) saņemšanas, atsaucīgi arī to aizpilda un iesniedz!

SIA “Jēkabpils ūdens”