Pie krasām temperatūras svārstībām pieaug avāriju skaits tīklos

Pavasaris ir laiks, kad sasalušās gruntis atlaižas un notiek zemes svārstības, līdz ar to šajā laikā pieaug avāriju skaits ūdensvada un kanalizācijas tīklos.
Konstatējot bojājumu tīklos, SIA “Jēkabpils ūdens” darbinieki vispirms veic avārijas posma identificēšanu un neatliekamos pasākumus ūdens noplūdes ierobežošanai. Tā kā bez saskaņošanas ar inženierkomunikāciju tīklu turētājiem un rakšanas darbu atļaujas remontdarbus sākt nav atļauts, tad pirms darbu uzsākšanas tiek saņemti nepieciešamie saskaņojumi. Pēc atļauju saņemšanas tiek veikti nepieciešamie darbi avārijas likvidēšanai.
Ja tiek konstatēti bojājumi centralizētajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos, aicinām iedzīvotājus ziņot SIA “Jēkabpils ūdens“darbiniekiem uz šādiem tālruņa numuriem: 29102647 ( par ūdensvada tīkliem), 29992108 ( par kanalizācijas tīkliem). Atgādinām, ka SIA “Jēkabpils ūdens” nav avārijas dienesta, līdz ar to darba dienās pēc darba laika beigām un brīvdienās nepieciešamības gadījumā tiks veikti tikai neatliekamie darbi.

SIA “Jēkabpils ūdens”