Jēkabpils ūdens tehniskais direktors Dainis Raubiškis tiek apbalvots ar Goda rakstu

Valsts svētku svinīgajā pasākumā 18. novembrī SIA “Jēkabpils ūdens” tehniskais direktors Dainis Raubišķis saņēma Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu Goda raksts- par ieguldījumu SIA “Jēkabpils ūdens” attīstībā un profesionālu darbu kvalitatīva ūdenssaimnniecības pakalpojuma nodrošināšanā.  

Dainis Raubiškis darba gaitas tagadējā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” uzsāka 1983. gadā kanalizācijas struktūrvienībā kā meistars. Pateicoties savām zināšanām un darba spējām 1984. gadā tiek iecelts par ūdensvada struktūrvienības iecirkņa priekšnieku. 2003. gadā Dainis Raubiškis paralēli ūdensapgādes tīklu struktūrvienības vadītāja amatam uzsāk pildīt arī uzņēmuma valdes locekļa pienākumus. 2012. gadā tiek iecelts par tehnisko direktoru.
Jau no pirmajiem darba gadiem Dainis Raubiškis ir uzņēmies lielu atbildību gan par uzņēmuma struktūrās notiekošajiem procesiem, vēlāk arī par uzņēmuma vadības procesiem. Par viņu var sacīt, ka  Dainis Raubišķis ir cilvēks- Jēkabpils ūdensapgādes tīklu enciklopēdija, pamats un balsts. Cilvēks, kurš strādā uzņēmumā gandrīz no pašiem pirmsākumiem, kurš atceras, kādi remonti kādreiz veikti kurā ūdensvada tīkla posmā. Pārzina ielas, kādi un kur tīkli izvietoti, kuras pilsētas daļas tie nodrošina ar ūdensapgādi.
Dainis Raubiškis ir ļoti atbildīgs, rūpīgi pārdomā tālāko rīcību. Vienmēr izsvērs nepieciešamības un tikai tad ķersies pie darba. Kā kolēģis vienmēr ir tiešs un godīgs, ar labu humora izjūtu. Pret padotajiem ļoti prasīgs un darbinieku vidū iemantojis cieņu. Viņš nekad nevairās uzvilkt kājās gumijas zābakus, uzvilkt darba cimdus un kopā ar darbiniekiem plecu pie pleca strādāt pie remontdarbiem vai kādas avārijas novēršanas. Rādīt darbiniekiem piemēru, apmācīt. Viņš nekad neskaita darba stundas, visbiežāk ir viens no pēdējiem, kurš atgriežas teritorijā no objektiem. Vienmēr tiecas izdarīt labāko, izvēlēties remontdarbiem labākos materiālus- lai kaplo. Uz ielām likt vislabākās kvalitātes aku vākus, lai visiem ir ērtāk- darbiniekiem apsekot, bet iedzīvotājus netraucē grabēšana.
Janvārī notikušajos plūdos Jēkabpils pilsētā Dainis Raubiškis kopā ar kolēģiem strādāja, lai atsūknētu ūdeni, kas no Daugavas plūda pilsētā. Nepagurstoši, atbildīgi, liekot lietā visas savas zināšanas. Paralēli uzraudzīja, lai iedzīvotājiem ne brīdi netiktu traucēta ūdens padeve.
Dainis ir  savas zemes patriots. Viņam rūp Latvijas labklājība. Dainis mīl dziedāt un, kas nav mazsvarīgi- zina dziesmām vārdus! Vienmēr atbalsta un jūt līdzi Latvijas valsts sporta izlasēm. Godā latviskās tradīcijas un ģimenes vērtības. SIA “Jēkabpils ūdens” kolēģi ir pateicīgi Dainim par viņa ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā.