Izsole VW Transporter

SIA “Jēkabpils ūdens”, reģ. Nr. 45403000395, 2023.gada 26.septembrī plkst. 10.00 Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnu VW Transporter, Reģ Nr. GS 2137, nosacītā cena  280 EUR, (t.sk. PVN), nodrošinājuma summa 28,00 EUR dalības maksa - EUR 30,00.  Izsoles noteikumi skatāmi mājaslapā  www.jekabpilsudens.lv (aktuāli). Apskate iepriekš sazinoties pa tālruni 25612112.

IZSOLES NOTEIKUMI
VĒRTĒJUMS