Apstiprināti jauni SIA “Jēkabpils ūdens” ūdenssaimniecības tarifi

27. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus SIA “Jēkabpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 
No šī gada 1.decembra līdz 2023. gada 30. aprīlim ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,26 EUR/m3, kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,73 EUR/m3, jo šajā periodā valsts segs elektroenerģijas sadales izmaksas. Savukārt, no 2023. gada 1. maija, ja nebūs būtiskas elektroenerģijas izmaksu izmaiņas, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,27 EUR/m3, kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,79 EUR/m3.
Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem, 2014.gadā apstiprinātajiem tarifiem, gan ūdensapgādes pakalpojumu, gan kanalizācijas pakalpojumu tarifs ar 2022. gada 1. decembri kopumā pieaugs par 0,87 EUR, sasniedzot 2,99 EUR/m3 , bet no 2023. gada 1. maija – par 0,94 EUR, sasniedzot 3,06 EUR/m3. Tarifos nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis. Jaunos tarifus piemēros Jēkabpils pilsētā un Ābeļu pagasta Brodu ciemā.
“Tarifu izmaiņas saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņām – ir pieaugušas elektroenerģijas, apkures, degvielas, materiālu izmaksas, kā arī kopš 2014. gada palielinājies minimālais un vidējais atalgojums valstī, līdz ar to ir palielinājušās arī personāla izmaksas,” informē SIA “Jēkabpils ūdens” valdes loceklis Artūrs Smagars.
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” tarifs ir nosakāms tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu
rentabilitāti. 


SIA “Jēkabpils ūdens”
administrācija