Uz noteiktu laiku aicinām darbā komunālinženieri

Prasības:
1.    Augstākā izglītība ar būvniecību, vidi vai ūdenssaimniecību saistītās inženiertehniskajās zinātnēs. Priekšrocības ar būvspeciālista sertifikātu. Var būt arī pēdējā kursa students.
2.    Prasme darbā izmantot IT tehnoloģijas, strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē, Auto CAD vidē, GIS sistēmās.
3.    Valsts valoda C1 līmenī.
4.    Pieredze iepirkumu procedūras veikšanā, tehnisko specifikāciju un iepirkuma dokumentu izstrādē.
5.    B kategorijas autovadītāja apliecība.
 

Galvenie pienākumi: 
1.    Veikt būvniecības izpilddokumentācijas izvērtēšanu.
2.    Nodrošināt maģistrālo ūdens un kanalizācijas tīklu un sistēmu, pagalmu tīklu, māju ievadu un izvadu digitālo kartēšanu, uzturēt ūdens un kanalizācijas tīklu datubāzi.
3.    Veikt objektu apsekošanu dabā, sagatavot robežaktus.
4.    Piedalīties būvniecības ieceres izskatīšanā, tehnisko noteikumu izstrādē un projektu skaņošanā.
5.    Piedalīties uzņēmuma ikdienas tehnisko jautājumu risināšanā.
6.    Piedalīties iepirkumu procedūras veikšanā, tehnisko specifikāciju un iepirkuma dokumentu izstrādē.

Darba alga:  1300 EUR mēnesī. Pārbaudes laikā (3 mēnešus) 1000,00 EUR.
Pieteikumu ar CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 05.08.2021. (ieskaitot) uz elektronisko pastu: info@jekabpilsudens.lv, vai iesniegt personīgi Jaunā ielā 60, papildinformācija pa tel. 25578934; 25573414.
Informējam, ka tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus atbilstoši prasībām.