Pārdod automašīnu VOLVO XC70

SIA “Jēkabpils ūdens”, reģ. Nr. 45403000395, 2021.gada 4.martā plkst. 10.30 Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli - automašīnu VOLVO XC70, reģ. Nr. KZ 119, nosacītā cena  11900,00 EUR (t.sk. PVN), nodrošinājuma summa 10% no nosacītās cenas – 1190,00 EUR, dalības maksa – 30,00 EUR, izsoles solis – 100, 00 EUR
Izsoles nodrošinājuma summa, dalības maksa par izsoli iemaksājama līdz izsolei SIA “Jēkabpils ūdens” kontā AS “SEB banka”, LV80 UNLA0009000508309
Apskate iepriekš sazinoties pa tālruni 25612112.
Pieteikšanās reģistrācijai: jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv līdz izsoles sākumam.
Izsoles noteikumi