Pārdod automašīnu PEUGEOT BOXER

SIA “Jēkabpils ūdens”, reģ. Nr. 45403000395, 2021.gada 4.martā plkst. 10.00 Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli - automašīnu  PEUGEOT BOXER, reģ. Nr. GF 9832, nosacītā cena 850,00 EUR (t.sk. PVN), nodrošinājuma summa 10% no nosacītās cenas – 85,00 EUR, dalības maksa – 30,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR
Izsoles nodrošinājuma summa, dalības maksa par izsoli iemaksājama līdz izsolei SIA “Jēkabpils ūdens” kontā AS “SEB banka”, LV80 UNLA0009000508309
Apskate iepriekš sazinoties pa tālruni 25612112.
Pieteikšanās reģistrācijai: jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv līdz izsoles sākumam.
Izsoles noteikumi