Aicinām legalizēt nelikumīgos pieslēgumus ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Apsekojot ūdensvada un kanalizācijas inženiertīklus, nereti tiek konstatēti gadījumi, kad nekustamie īpašumi ir patvaļīgi pievienoti centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot ar SIA “Jēkabpils ūdens” līgumu par pakalpojumu lietošanu. 

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina tos iedzīvotājus, kuri ir izbūvējuši un pieslēgušies centralizētajai ūdensvada un/vai kanalizācijas sistēmai, bet nav noslēguši līgumu par pakalpojumu, legalizēt savu pieslēgumu. To var veikt līdz 2021. gada 1. septembrim bez soda sankcijām.

Sākot ar 2021. gada 2. septembri nereģistrētos pieslēgumus centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, ko atklās apsekošanas rezultātā, uzskatīs par patvaļīgiem un pakalpojuma lietotājiem aprēķinās, kā arī piedzīs kompensāciju saskaņā ar "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu" un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" noteikto kārtību. Tad iespēja izmantot ūdensapgādes vai centralizētos kanalizācijas sistēmas tīklus nekavējoties tiks pārtraukta. Pakalpojumu atjaunos pēc līguma noslēgšanas un soda naudas nomaksas pilnā apmērā, kas pārsniegs 1000 EUR.

Lai legalizētu savu pieslēgumu bez soda sankcijām, aicinām iedzīvotājus vērsties SIA “Jēkabpils ūdens” klientu apkalpošanas daļā.

Tālruņi: 65232340 vai 29286891. E-pasti: sarmite.cielava@jekabpilsudens.lv, rasma.tisevska@jekabpilsudens.lvrita.kapaca@jekabpilsudens.lv

 

SIA “Jēkabpils ūdens”